Padlá hvězda - hodnocení Ulož.to klesá a lepší to nebude!

Originál článek publikovaný na: Padlá hvězda - hodnocení Ulož.to klesá a lepší to nebude!

Ulož.to se nesmazatelně zapsalo do historie českého internetu 1. prosince 2023 zemřelo, teď už si můžete stáhnout jen vlastní soubory Změna se odráží na hodnocení Ulož.to v Obchodu Play, nezadržitelně padá dolů Ulož.to zná v České republice prakticky každý uživatel internetu a je úplně jedno, kolik vám je let. Ať už jste si chtěli do…

Dobrý článek. Uloz.to není jediné, které asi bude klesat když vejde v platnost směrnice DSA, že? Jsou i další podobné služby:
zalohuj.si
fastshare.cz
prehraj.to
datoid.cz
webshare.cz
edisk.cz
sdilej.cz
sktorrent.eu
Je škoda, že Ulož.to nezachovalo sdílení přes odkaz. Na druhou stranu se nedivím, pokud chtějí mít definitivně pokoj od agentur, které požadují odstranění neoprávněně šířeného obsahu.

Díky za tu směrnici DSA, sám jsme ji neznal, tak jsme se dozeptal ChatGPT a pro úplnost sem sám ještě odkaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu Nařízení o digitálních službách | MPO

Co říká směrnice DSA

Směrnice DSA (Digital Services Act) je součástí legislativy Evropské unie zaměřené na regulaci digitálních služeb. Hlavními body této směrnice jsou:

  1. Odpovědnost digitálních platforem: DSA klade větší odpovědnost na provozovatele digitálních platforem, jako jsou sociální sítě a online tržiště, ve vztahu k obsahu, který na nich uživatelé sdílejí.
  2. Transparentnost algoritmů: DSA vyžaduje, aby platformy byly transparentnější ohledně toho, jak jejich algoritmy fungují a jak jsou používány k řazení a doporučování obsahu uživatelům.
  3. Boj proti nelegálnímu obsahu: Směrnice zavádí povinnost rychleji a efektivněji odstraňovat nelegální obsah, a to i na základě upozornění uživatelů nebo orgánů státní správy.
  4. Ochrana uživatelů: DSA zavádí opatření na ochranu uživatelů, včetně práva na odvolání proti rozhodnutím o odstranění jejich obsahu a posílení ochrany proti škodlivému obsahu.
  5. Podpora inovací: Směrnice klade důraz na podporu inovací a malých a středních podniků v digitálním prostoru, a zároveň se snaží zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž.
  6. Rozsah a vymahatelnost: DSA se vztahuje na široký rozsah digitálních služeb a zavádí silnější mechanismy pro vymáhání pravidel na úrovni EU.

Tato směrnice má za cíl vytvořit bezpečnější a transparentnější online prostředí, zvýšit důvěru uživatelů v digitální služby a posílit digitální jednotný trh EU.

No zajímavé, jsem zvědav jak radikálně to změní trh a zdali vůbec?