Jaké informace shromažďujeme?

Shromažďujeme od vás informace, když se zaregistrujete na našem webu, a shromažďujeme údaje, když se účastníte fóra čtením, psaním a vyhodnocováním zde sdíleného obsahu.

Při registraci na našich stránkách můžete být požádáni o zadání svého jména a e-mailové adresy. Naše stránky však můžete navštívit i bez registrace. Vaše e-mailová adresa bude ověřena e-mailem obsahujícím jedinečný odkaz. Pokud tento odkaz navštívíte, víme, že máte pod kontrolou e-mailovou adresu.

Při registraci a odeslání zaznamenáme IP adresu, ze které příspěvek pochází. Můžeme také uchovávat protokoly serveru, které obsahují IP adresu každého požadavku na náš server.

K čemu vaše informace používáme?

Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů:

  • Abychom přizpůsobili vaše zkušenosti – vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby.
  • Abychom naši stránku vylepšili – neustále se snažíme vylepšovat nabídku našich stránek na základě informací a zpětné vazby, kterou od vás dostáváme.
  • Pro zlepšení služeb zákazníkům – vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na služby zákazníkům a potřeby podpory.
  • Zasílání pravidelných e-mailů — E-mailová adresa, kterou uvedete, může být použita k zasílání informací, oznámení, která požadujete o změnách témat nebo v reakci na vaše uživatelské jméno, k odpovědím na dotazy a/nebo k jiným žádostem nebo dotazům.

Jak chráníme vaše informace?

Zavádíme řadu bezpečnostních opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů při zadávání, odesílání nebo přístupu k vašim osobním údajům.

Jaké jsou vaše zásady uchovávání údajů?

V dobré víře se budeme snažit:

  • Uchovávat protokoly serveru obsahující IP adresu všech požadavků na tento server maximálně 5 dnů.

Používáme cookies?

Ano. Cookies jsou malé soubory, které stránka nebo její poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče (pokud to dovolíte). Tyto soubory cookie umožňují webu rozpoznat váš prohlížeč, a pokud máte registrovaný účet, přiřadit jej k vašemu registrovanému účtu.

Soubory cookie používáme k pochopení a uložení vašich preferencí pro budoucí návštěvy a ke kompilaci souhrnných údajů o návštěvnosti webu a interakci s webem, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší zkušenosti a nástroje na webu. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem, ​​kromě toho, aby nám pomohli vést a zlepšovat naše podnikání.

Sdělujeme nějaké informace vnějším stranám?

Vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme ani jinak nepřevádíme na třetí strany. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozováním našich stránek, provozováním našeho podnikání nebo poskytováním služeb vám, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace držet v tajnosti. Můžeme také zpřístupnit vaše informace, pokud se domníváme, že je zveřejnění vhodné pro dodržení zákona, prosazování zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo jiných práv, majetku nebo bezpečnosti. Informace o návštěvnících, které nelze osobně identifikovat, však mohou být poskytnuty dalším stranám pro marketing, reklamu nebo jiné účely.

Odkazy třetích stran

Příležitostně, podle našeho uvážení, můžeme na naše stránky zahrnout nebo nabídnout produkty nebo služby třetích stran. Tyto stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Neneseme proto žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto propojených stránek. Přesto se snažíme chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu k těmto stránkám.

Soulad se zákonem o ochraně soukromí dětí online

Všechny naše stránky, produkty a služby jsou určeny lidem, kteří jsou starší 13 let. Pokud je tento server v USA a je vám méně než 13 let, v souladu s požadavky zákona COPPA ( zákon o ochraně soukromí dětí na internetu ), nepoužívejte tyto stránky.

Pouze online zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů online se vztahují pouze na informace shromážděné prostřednictvím našich stránek a nikoli na informace shromážděné offline.

Váš souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce.

Odstranění dat

Účty na této stránce mohou být na žádost uživatele anonymizovány nebo smazány. Kontaktujte správce @MisakP , případně info@svetandroida.cz pro podrobnosti.

Tento dokument je CC-BY-SA. Naposledy byl aktualizován 27.4.2024.