Jak funguje GPT-4o od OpenAI, praktické ukázky

Aplikace ChatGPT pro Android je ke stažení zde https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.chatgpt

https://openai.com/index/hello-gpt-4o/
Všechna videa na této stránce jsou v reálném čase 1x.

ChatGTP 4o o sobě sám tvrdí:

ChatGPT 4.0 je umělá inteligence vyvinutá firmou OpenAI, která je schopna generovat texty a odpovídat na otázky v přirozeném jazyce. Tady je stručný a laický popis jeho klíčových vlastností:

  1. Přirozené zpracování jazyka: ChatGPT 4.0 je trénován na obrovském množství textových dat, což mu umožňuje rozumět a vytvářet texty, které jsou velmi podobné lidské řeči.
  2. Schopnost konverzace: Dokáže vést konverzace na různá témata a odpovídat na otázky s vysokou přesností. Jeho odpovědi jsou plynulé a smysluplné.
  3. Všestrannost: Může být použit pro různé úkoly, jako je psaní článků, odpovídání na dotazy, tvorba kódů, generování kreativního obsahu a další.
  4. Rozsáhlé znalosti: Díky tréninku na velkém množství informací má široké znalosti z mnoha oblastí, i když je jeho trénink omezený k datu ukončení znalostí v roce 2023.
  5. Personalizace a adaptabilita: Může být přizpůsoben specifickým potřebám uživatele a je schopen se přizpůsobit různým kontextům konverzace.
  6. Zabezpečení a etika: OpenAI se snaží zajistit, aby ChatGPT 4.0 byl používán bezpečně a eticky, což zahrnuje i opatření k minimalizaci šíření dezinformací a zajištění ochrany soukromí.

Celkově vzato, ChatGPT 4.0 je pokročilý nástroj umělé inteligence, který usnadňuje komunikaci mezi lidmi a počítači prostřednictvím přirozeného jazyka.

Video ukázky použití

Hádat oznámení 13. května.

Dva GPT-4os spolupracující a zpívající.

Příprava na pohovor.

Kámen, nůžky, papír.

Sarkasmus.

Matematika se Salem a Imranem Khanem.

Dva harmonizující GPT-4os.

Ukažte a učte se španělsky.

Setkání s AI.

Překlad v reálném čase.

Ukolébavka.

Mluvit rychleji.

Happy Birthday.

Dog.

Dad jokes.

GPT-4o with Andy, from BeMyEyes in London.

Customer service proof of concept.

Examples of model limitations

1 Like