O kategorii Technologické novinky z komunity

(Nahraďte tento první odstavec stručným popisem vaší nové kategorie. Tyto pokyny se zobrazí v oblasti pro výběr kategorie, takže se snažte držet pod délkou 200 znaků.)

Použijte následující odstavce pro delší popis, nebo pro vytvoření pokynů nebo pravidel ke kategorii:

  • Proč by lidé měli používat tuto kategorii? K čemu slouží?

  • Jak přesně je tato kategorie odlišná od ostatních, které již máme?

  • Co by měla témata v této kategorii obvykle obsahovat?

  • Potřebujeme tuto kategorii? Můžeme ji sloučit s jinou kategorií nebo subkategorií?