Google Mapy podporují udržitelné cestování. Umožní najít ekologičtější alternativu k autu i v Česku

Originál článek publikovaný na: Google Mapy mají fajn novinky! Některé fungují i v Česku

Nové aktualizace Map Google a Vyhledávání podporují udržitelné cestování Vedle jízdy autem se nyní navrhnou i alternativní způsoby dopravy a informace o emisích u letů Toto poskytne lidem informace, potřebné k výběru alternativy s nižšími emisemi uhlíku Čím dál více lidí zohledňuje ekologické dopady toho, co dělají a snaží se o co nejmenší uhlíkovou stopu.…

Jsem zvědavý kolik lidí to bude reálně používat. Pro ekologicky smýšlející jedince, se to zdá super třeba pro delším cestování autem (snad zohlední i elektromobil :wink: ). Ale u toho letadla, kde ty emise jsou větší, si to plánování trasy nedovedu moc prakticky představit :airplane:

Mám obecné povědomí o tom co preferovat a čemu se naopak z pohledu produkce CO2 vyvarovat. I tak mi to ale nedalo a zeptal jsem se ChatGTP :innocent:

můžeme porovnat různé typy dopravy podle jejich šetrnosti k životnímu prostředí a emisí CO2, zařadit je od nejšetrnějších k nejméně šetrným a přidat ukazatel nešetrnosti na stupnici od 1 (nejšetrnější) do 100 (nejméně šetrný).

1. Pěší chůze

 • Vliv na životní prostředí: Žádný přímý vliv, nulové emise.
 • Emise CO2: Žádné.
 • Ukazatel nešetrnosti: 1

2. Jízdní kolo

 • Vliv na životní prostředí: Velmi nízký, žádné emise během používání.
 • Emise CO2: Minimální, pouze z výroby a údržby.
 • Ukazatel nešetrnosti: 5

3. Jízda na koni

 • Vliv na životní prostředí: Nízký, emise metanu od koní, ale pohlcování CO2 vegetací na pastvinách.
 • Emise CO2: Nízké, hlavně biogenní emise metanu.
 • Ukazatel nešetrnosti: 10

4. Tramvaj

 • Vliv na životní prostředí: Nízký, většinou elektricky poháněné, závisí na zdroji elektřiny.
 • Emise CO2: Nízké až střední, závisí na zdroji elektřiny.
 • Ukazatel nešetrnosti: 20

5. Metro

 • Vliv na životní prostředí: Nízký, podobně jako tramvaje, závisí na zdroji elektřiny.
 • Emise CO2: Nízké až střední, závisí na zdroji elektřiny.
 • Ukazatel nešetrnosti: 22

6. Autobus

 • Vliv na životní prostředí: Střední, závisí na typu pohonu, efektivnější při vyšší kapacitě využití.
 • Emise CO2: Střední, závisí na palivu a technologii.
 • Ukazatel nešetrnosti: 35

7. Vlak

 • Vliv na životní prostředí: Střední až nízký, závisí na typu pohonu a zdroji energie.
 • Emise CO2: Variabilní, může být nízké u elektrických vlaků s obnovitelnou energií.
 • Ukazatel nešetrnosti: 40

8. Osobní automobil

 • Vliv na životní prostředí: Vysoký, emise zplodin a jiných škodlivých látek.
 • Emise CO2: Vysoké, závisí na typu paliva a účinnosti motoru.
 • Ukazatel nešetrnosti: 70

9. Lodní doprava

 • Vliv na životní prostředí: Lodní doprava přispívá k emisím zplodin, jako jsou oxidy síry (SOx), oxidy dusíku (NOx), částečný materiál a CO2. Mnohé lodě používají těžký olej, který je výrazně znečišťující.
 • Emise CO2: Ačkoliv lodě mohou být efektivnější na jednotku hmotnosti nákladu na kilometr ve srovnání s jinými druhy dopravy, celkově produkují značné množství emisí CO2 kvůli obrovským objemům přepravovaného zboží. Lodní doprava produkuje asi 2-3% světových emisí CO2.
 • Ukazatel nešetrnosti: 75

10. Letadlo

 • Vliv na životní prostředí: Velmi vysoký, emise vysoko v atmosféře s výrazným vlivem na klima.
 • Emise CO2: Extrémně vysoké, jedno z nejvíce znečišťujících dopravních prostředků na jednotku přepravené vzdálenosti.
 • Ukazatel nešetrnosti: 95

Tato klasifikace ukazuje, jak různé typy dopravy mohou mít různý dopad na životní prostředí a množství produkovaných emisí CO2

Je hezké že ty co vymysleli tento fenomén být ekologický žádné co2 atd. si létají soukomim letadlem mají auta co nejdou pod 5l obsahu :joy: jinak řečeno každou vodu a sami pijí víno :face_vomiting:

A můžeš být konkrétní, koho konkrétně myslíš tím “vymysleli tento fenomén” a jak konkrétně neekologicky se chovají?

Já bych se docela vsadil, že dneska jezdí spíš Teslou než pětilitry :slight_smile: Ale vážně, je to na každém, jak se k tomu postaví. Já třeba ve dvaceti, třiceti na ekologii celkem kašlal. Pak mně došlo, že to možná není nejlepší přístup. A ohledně “těch” lidí, které zmiňuješ. Ono i pokud to tak je, tak sice možná letí soukromým letadlem, ale také dokážou díky tomu dělat velké věci i pro tu ekologii. Když vidíš velký náklaďák s dieslovým motorem, který sváží tříděný odpad, taky nebudeš poukazovat na to, že je sám o sobě neekologický, když díky tomu motoru udělá pro ekologii něco dobrého?

1 Like

Zvláštní, že když je tam uvedeno jízdní kolo, že tam vůbec není elektrokolo a elektrokoloběžka. A když je tam tramvaj a autobus, proč tam není trolejbus?

1 Like

Třeba když tyhle ekologický měli sjezd v jižní Africe a priletlo jich tam 30 tisíc a každý svim ledadlem tak moc ekologičtý mi to nepřijde, a od kdy je elektrické auto nebo kolo ekologické? asi nevíte kolik je potřeba vytěžit surovin na jednu baterii pokud mluvím o kole tak jezdit na klasickém kole je ekologické ne na elektro

Protože uvedl pouze ty základní a nejvíce rozšířené dopravní prostředky + ty které jsem mu přímo zadal. Ale na elektrokolo, elektrokoloběžku, trolejbus jsem si nevzpomněl. Hned jsem to ale napravil a zeptal se ChatGPT i na zbylé prostředky.

Rozšíření seznamu o elektrokolo, elektrokoloběžku a trolejbus s ohledem na jejich vliv na životní prostředí a emise CO2 je skvělý nápad. Tyto typy dopravy se stávají čím dál populárnějšími, zvláště ve městských oblastech. Přidám je do seznamu s orientačním ukazatelem nešetrnosti, který zohledňuje nízké emise a ekologický dopad těchto vozidel.

Elektrokolo

 • Vliv na životní prostředí: Minimální, žádné přímé emise, nízká spotřeba energie.
 • Emise CO2: Velmi nízké, zahrnuje emise z výroby a nabíjení baterie, které jsou obvykle minimální.
 • Ukazatel nešetrnosti: 8

Elektrokoloběžka

 • Vliv na životní prostředí: Podobně jako elektrokola, elektrokoloběžky mají velmi nízký přímý dopad na životní prostředí.
 • Emise CO2: Nízké, hlavně z výroby a nabíjení, ale díky malé velikosti a efektivitě jsou celkové emise malé.
 • Ukazatel nešetrnosti: 9

Trolejbus

 • Vliv na životní prostředí: Nízký, trolejbusy jsou poháněné elektricitou a nevytvářejí žádné lokální emise.
 • Emise CO2: Nízké až střední, závisí na zdroji elektřiny; pokud je elektrická energie získávána z obnovitelných zdrojů, jsou emise velmi nízké.
 • Ukazatel nešetrnosti: 18

Zahrnutí těchto tří elektrických dopravních prostředků ukazuje, jak technologický pokrok a přechod na elektrickou energii mohou pomoci snížit dopad dopravy na životní prostředí. Elektromobilita, zvláště v městských oblastech, nabízí efektivní řešení pro snížení emisí a zlepšení kvality vzduchu.

Aby to bylo úplně koplexní, zeptal jsem se ChatGPT ještě na.
Dokážeš velmi laicky vysvětlit, jak se odhady na ekologičnost konkrétního typu dopravy počítá? Případě i vysvětlit, jak to dělá model Travel Impact Model (TIM)?

Vysvětlení, jak se odhady ekologičnosti konkrétního typu dopravy počítají, a jak funguje model Travel Impact Model (TIM), může být poněkud komplexní, ale pokusím se to vysvětlit co nejjednodušeji.

Jak se odhady ekologičnosti dopravy počítají

Odhady ekologičnosti dopravy obvykle zahrnují několik klíčových faktorů:

 1. Typ paliva a spotřeba: Základním kritériem je, jaké palivo vozidlo používá (benzín, diesel, elektřina, atd.) a jak efektivně toto palivo využívá (litry na 100 km, kWh na km, atd.).
 2. Emise CO2 a dalších znečišťujících látek: Z paliva a jeho spotřeby se odhadují emise CO2 a dalších látek jako NOx, SOx, jemné prachové částice apod.
 3. Životní cyklus: Zahrnuje se nejen provoz vozidla, ale také výroba (např. těžba surovin, výroba baterií pro elektromobily), distribuce a nakonec likvidace nebo recyklace.
 4. Obsazenost a účinnost: Důležitým faktorem je také, kolik lidí vozidlo přepravuje a jak efektivně prostor využívá (např. průměrná obsazenost vozidla a účinnost přepravy na osobu).

Model Travel Impact Model (TIM)

TIM je nástroj nebo model, který se používá k analýze dopadu různých způsobů dopravy na životní prostředí. Přesné detaily fungování modelu TIM mohou záviset na jeho specifické implementaci, ale obecně platí, že TIM analyzuje a srovnává různé dopravní scénáře z hlediska ekologických, ekonomických a sociálních dopadů.

Jak TIM funguje:

 • Data o dopravě: Model začíná shromažďováním podrobných dat o dopravních prostředcích, jejich trasách, palivech, spotřebě a obsazenosti.
 • Emisní faktory: Pro každý typ dopravy se používají specifické emisní faktory, které odpovídají množství emisí na jednotku energie nebo na jednotku přepravené vzdálenosti.
 • Analýza dopadů: Model poté analyzuje celkové dopady na životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů, znečištění ovzduší a dalších faktorů. Mohou být zahrnuty i další aspekty, jako je hluk nebo dopad na biodiverzitu.
 • Scénáře a předpovědi: TIM může také generovat různé scénáře (např. zvýšené využívání veřejné dopravy, zavedení nízkoemisních zón), aby pomohl rozhodovatelům posoudit potenciální dopady změn v dopravní politice.

TIM je tedy užitečný nástroj pro plánování a hodnocení dopadů dopravních politik a technologií na životní prostředí a může pomoci vytvářet udržitelnější dopravní systémy.

A mohl bys nám prosím poskytnout konkrétní odkazy, kde najdeme informace, ze kterých jsi ohledně zmiňovaného “ekologického sjezdu” čerpal?

Celý článek o Google Mapách je o udržitelném cestování, které jsou založeny na " modelu Travel Impact Model (TIM)". Zatím jsem jej detailně nestudoval, ale předpokládám, že řeší hlavně ekologii dopravy, ne výroby zařízení pro dopravu.

A to mě vůbec nenapadlo, že ty dopravní prostředky se musí zadávat. A v tom i vidím velkou nevýhodu umělé inteligence. Že nevezmeme v potaz špatné zadání. Za mě by mělo smysl pouze zadání “Seřaď podle produkce CO2 všechny dopravní prostředky, které jsou ve městě.” Ale rozhodně nezadávat to, z čeho má vybírat.

Zde asi nebyl problém v AI, ale v zadavateli a jeho promptu/dotazu, čili mě. Můj dotaz mohl být komplexnější s jasnějšími mantinely. No udělat dobrý prompt, není tak lehké jak se může zdát, i když s čím dál tím větším porozumění na straně AI, je to v čase lehčí a lehčí :slight_smile:

AI bude mít smysl, až dokáže sama domyslet právě to, co uživatele nenapadlo.

Tak jsem se spletl ne afrika ale Švýcarsko

Díky za odkaz. Fakta jsou velmi důležitá, obzvláště v tématech, kde panuje spousta polopravd a je hodně emocí. :man_shrugging:

Pojďme si tvrzení z článku rozebrat a pokud možno i ověřit. Článek jsem sice přečetl celý, ale i tak jsem poprosil ChatGPT o shrnutí základních faktů a tvrzení (ať jen nemusí vypisovat ručně).

 1. Hlavní témata Světového ekonomického fóra v Davosu (2019): Vedle rovnoprávnosti a digitální bezpečnosti se diskutovalo o klimatických změnách a možnostech jejich zmírnění.
 2. Kontroverze ohledně dopravy účastníků: I přesto, že jedním z hlavních témat byly klimatické změny, významný počet účastníků fóra přicestoval do Davosu soukromými lety. V roce 2019 byl zaznamenán rekordní počet soukromých letů spojených s fórem, o 11 % více než v roce 2017, s odhadem až 1500 letadel pro aktuální rok.
 3. Environmentální dopad: Soukromé lety jsou považovány za mnohem škodlivější pro životní prostředí v porovnání s komerčními lety, s až 37krát vyššími emisemi CO2 na cestujícího.
 4. Ochrana prostředí vs. pohodlí: Organizace fóra obhajuje používání soukromých letů pro politické představitele z bezpečnostních a efektivních důvodů, ale je si vědoma negativních dopadů a snaží se je kompenzovat nákupem emisních povolenek a podporou environmentálních projektů.
 5. Kontrastní postoj Greta Thunbergová: Mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová cestovala na fórum vlakem, což je ekologičtější způsob dopravy, což zdůrazňuje její závazek ke snižování emisí.

Celý článek poukazuje na ironii situace, kdy se na konferenci o klimatických změnách diskutuje, zatímco způsob dopravy účastníků fóra představuje významný environmentální problém.

 • Jak ChatGPT dobře poukazuje, nejednalo se jen o konferenci vztaženou ke klimatickým změnám (můžeme v kontextu chápat jako ekologii), ale probíraly se i další témata, jako je digitální bezpečnost a rovnoprávnost.
 • článek taky popisuje, že s Fórem v Davosu zaznamenali i nárůst soukromých letů, oproti předešlému roku. Už ale nikde neříká, zdali došlo i k nárůstu účastníků samotných, protože se o klimatické a další témata zvýšil zájem, nebo pouze vyšší % účastníku zvolilo pro dopravu na Fórum soukromou leteckou dopravu. Což může být dost zásadní informace a v tomto kontextu i zavádějící.
 • soukromé lety jsou jistě výrazně nákladnější a z pohledu CO2 méně šetrné k životnímu prostředí. Otázkou ale je, zdali tito lidé vzhledem ke svému předpokládaménu pracovnímu vytížení , nestihnou v ušetřený čas udělat pro planetu více dobrého? Kolega @Libb To pěkně popsal v přirovnání s popeláři.
 • Greta Thunbergová je dosti kontroverzní postava této scény, ale jedno jí nelze upřít, je vidět a poukazuje na věci o kterých by se mělo mluvit na nejvyšších místech. V každém případě je otázkou, kdyby měla Grata tak nabitý program a takové možnosti jako ostatní účastníci, zdali by taky raději nevolila jinou dopravu (méně ekologickou), než jízdu vlakem?

Bylo by skvělé, kdyby všichni účastníci šli příkladem a volili tu nejvíce ekologickou možnost, ale pokud se tak neděje, tak zdali je fér jim to vyčítat?

Interaktivní přehled účastníků Fóra 2019 v Davosu World Economic Forum | 404: Page cannot be found

Jiný pohled na účastníky. Nejmladší měl 16 let a nejstarší 92 let https://www.weforum.org/agenda/2019/01/everything-you-need-to-know-about-davos-2019/

Vážně se tito lidé tak prohřešili proti CO2, tak aby to v jejich případě nebylo ospravedlnitelné? Vážně si a zaslouží abychom v komunitách ukazovat prstem? Za mě tedy ne.