ChatGPT má globální výpadek... (Komunity news)

ChatGPT provozovaný OpenAI má právě globální výpadek
Dostupnost začala být problémová asi od 9 hodin