Bude ještě potřeba Circle to Search? Google Lens dostane šikovnou funkci.... (Komunity news)

Google Lens dostane novou funkci, která umožní vyhledávání objektů na obrazovce jejich zakroužkováním, což zefektivní interakci s textem a obrázky. Tato funkce, aktivovaná podržením tlačítka Domů, nabídne možnosti jako vyhledávání, čtení nahlas, překlad do cizího jazyka a kopírování textu. Google se musí vypořádat s konfliktem u zařízení, kde stejné tlačítko aktivuje Google Asistenta.